Vief West op zijn best!

lbvwestvlaanderenvzw
Vief West-Vlaanderen vzw is de liberale sociaal-culturele vereniging voor ouderen en koepel van de Vief-verenigingen actief in West-Vlaanderen. Vief West-Vlaanderen vzw is aangesloten bij Vief vzw. Vief staat voor actief, levendig, kras en pittig. Net dat stralen we uit als vereniging.

Jaarlijks worden meer dan 1.000 activiteiten georganiseerd die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie. Meer dan 500 vrijwilligers zijn actief en sommigen vertegenwoordigen de vereniging in adviesraden op stedelijk/gemeentelijk, provinciaal en/of Vlaams niveau.

KWALITEIT
PRIJSBEWUST
IEDEREEN WELKOM

Info?
Benieuwd of er een lokale afdeling actief is bij u in de buurt?
Wenst u meer info omtrent het lokale en/of provinciale aanbod?
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties?
Wenst u in te schrijven voor één van de activiteiten?
Contacteer het Vief-team

Vief West-Vlaanderen vzw
Groeningelaan 40
8500 KORTRIJK
Tel. 056 25 72 61
info.west@vief.be


Volg ons ook op www.facebook.com/viefwestvzwwww.twitter.com/viefwest en www.instagram.com/viefwest

Sitemap - Vief West-Vlaanderen vzw - info.westvief.be - Site door Faromedia l Privacy