Pensioenminister De Croo onthult nieuwe beleidsmaatregelen

Op 15 januari heeft minister van pensioenen Alexander De Croo zijn beleidsnota pensioenen voorgesteld in de Kamercommissie Sociale Zaken. Daarin worden de krachtlijnen uitgezet van het beleid dat de minister in 2013 wil realiseren. 

 
Minister De Croo wil zowel inzetten op de versterking van de sociale als de financiële houdbaarheid van de pensioenen.
 
Inzake de sociale houdbaarheid van pensioenen zet de minister onder meer in op:
 • Het optrekken van de oudste en laagste pensioenen
 • Het op elkaar afstemmen van de regelingen van het gewaarborgd minimumpensioen in de drie wettelijke pensioenstelsels
 • De toegelaten arbeid optrekken en de straffen op overschrijding van de inkomensgrens verzachten
 • Het versterken van de aanvullende pensioenen
 • De herdefiniëring van het begrip samenwoonst in het kader van de IGO
 • De valorisatie van de laatste beroepsmaanden in de berekening van het pensioen
 • De afschaffing van het beginsel van eenheid van loopbaan
 
Voor het versterken van de financiële houdbaarheid wordt gedacht aan:
 • De hervorming van het systeem van gelijkgestelde periodes
 • De hervorming van de pensioenbonus
 • De hervorming van de overlevingspensioenen
 • Het verstrekken van meer informatie over de pensioenopbouw
 
Klik hier voor de beleidsnota.
 

 

Sitemap - Vief West-Vlaanderen vzw - info.westvief.be - Site door Faromedia l Privacy