Vief steunt opiniestuk: Leeftijdsdiscriminatie in de gezondheidszorg? Nee, dank u!

Onlangs brak in Nederland een mediastorm uit over een voorstel om 70-plussers te ‘screenen’, voordat ze een operatie kunnen ondergaan.

Wat is er dan mis met het voorstel?
Om te beginnen is de leeftijdsgrens van 70 jaar volkomen willekeurig. Waarom heeft iemand van 69 jaar bijvoorbeeld automatisch recht op een nieuwe heup, maar iemand van 70 jaar niet? Dat is een frontale aanval op de solidariteit die toch aan de basis ligt van onze ziekteverzekering.
De verschillen binnen de groep ‘ouderen’, zijn zodanig groot dat het onmogelijk en ook onwenselijk is om een leeftijdsgrens in te voeren. Of een ingreep al of niet zinvol is, moet patiënt per patiënt bekeken worden.

Op de eerste plaats komt uiteraard de wens van de (goed geïnformeerde) patiënt zelf: wil die nog wel een operatie of een zware chemotherapie? Het is aan de arts om de nodige informatie te geven over het nut, maar ook over de gevolgen op de levenskwaliteit. Die informatie moet begrijpbaar zijn voor de patiënt en zijn mantelzorgers. Om een correct advies te geven moeten de betrokken artsen met elkaar overleggen. Dat zou een standaardprocedure moeten zijn voor alle complexe aandoeningen, los van de leeftijd.
Voor een aantal ouderen kan de supervisie door een geriater inderdaad een meerwaarde betekenen omdat die niet enkel naar de ziekte kijkt, maar ook naar de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van de patiënt. Alleen kampt ons land al jaren met een nijpend gebrek aan geriaters. De invoering van een gelijkaardige regeling in België, zou patiënten opzadelen met lange wachttijden wat hun gezondheid niet ten goede zou komen.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het wetsvoorstel is te bezuinigen door overbodige behandelingen tegen te gaan. Het gevaar om dat enkel op 70-plussers toe te passen is echter dat ouderen eventueel onder druk kunnen worden gezet om maar af te zien van een ingreep. Dat opent dan weer de deur naar een duale geneeskunde wat Vief maar ook Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, altijd met klem heeft afgewezen. Stopzetten van de behandeling voor wie geen geld heeft of verder behandelen voor wie de kosten wel kan ophoesten of een goede privéverzekering heeft. Zijn antwoord is duidelijk: nee, dank u!
Nee aan het discrimineren op basis van leeftijd ! Nee aan het discrimineren op basis van vermogen!

 

Info?
Geert Messiaen l Tel. 051 20 07 07 l geert_messiaen@hotmail.com l www.geert-messiaen.be

Like ons op facebook

Sitemap - Vief West-Vlaanderen vzw - info.westvief.be - Site door Faromedia l Privacy