Vief Oostende Blauwe Diamanten treedt toe tot de Seniorenadviesraad Oostende

Na Roger Vanderstraeten, voormalig voorzitter van de seniorenadviesraad Oostende (SARO) en voorzitter van Vief Kwiek Oostende, werd Eddy van Mael, erevoorzitter van Vief Oostende Blauwe Diamanten, eind december 2018 door de leden van de algemene vergadering verkozen als medevoorzitter van het dagelijks bestuur van de SARO en dit voor de legislatuur 2019-2025. Hij zal samen het bestuur erop toezien dat de belangen van de ouderen onder de aandacht worden gebracht. Tevens werd Jean-Pierre Lauwers, medewerker Vief Oostende Blauwe Diamanten, voor de tweede maal benoemd als onafhankelijk lid van de SARO.

De SARO betrekt een 30-tal seniorenverenigingen en heeft als voornaamste taken:

  • het gemeentelijk seniorenbeleid ondersteunen en adviseren
  • alle maatschappelijke ontwikkelingen omtrent senioren opvolgen
  • de subsidiëring van de seniorenverenigingen beheren
  • alle gebeurtenissen communiceren naar de senioren van Oostende
  • activiteiten organiseren

Op de foto van het nieuwe dagelijks bestuur ziet u uiterst links Eddy Van Mael, medevoorzitter.

Info?
Vief Oostende Blauwe Diamanten l Tel. 0473 43 40 34 of 059 80 49 33 l info.blauwe.diamanten@vief.be l www.viefwest.be/OostendeBlauweDiamanten

Like ons op facebook

Sitemap - Vief West-Vlaanderen vzw - info.westvief.be - Site door Faromedia l Privacy