‘Mijn Gezondheid’ verzamelt alle medische gegevens op één website

Vanaf nu kan u terecht op de website "Mijn Gezondheid" om alle gegevens omtrent uw gezondheid te consulteren. Dit nieuwe online overheidsportaal geeft iedere persoon een overzicht van hun persoonlijke gezondheidsgegevens, medisch maar ook administratief. Het gaat om:

  medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, ziekenhuis, apotheker …) elektronisch bewaren en delen

  informatie van uw ziekenfonds (bv. terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bv. registratie van orgaandonatie)

  informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil zo mensen helpen om hun gezondheid meer in eigen handen te nemen. Met deze website zijn de mensen beter op de hoogte van hun situatie en kunnen ze een actievere rol spelen in hun eigen zorg.

Op dit moment kan u informatie opvragen van uw dossier bij de huisarts; ziekenhuisrapporten en –resultaten; toestemming om medische gegevens elektronisch te delen; registratie als orgaandonor en wilsverklaringen ... Later zal daar nog bijkomen: de info van uw ziekenfonds; elektronische medicatievoorschriften en vaccinaties.

 

Info?
Mijn gezondheid l www.mijngezondheid.belgie.be

 

Sitemap - Vief West-Vlaanderen vzw - info.westvief.be - Site door Faromedia l Privacy