Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017

Het aantal meldingen van ouderenmis(be)handeling steeg vorig jaar tot ruim 500. Dat is maar liefst 15% meer dan in 2016. Deze problematiek blijft helaas in Vlaanderen nog steeds taboe.

In 85% van de gevallen gebeurt de mis(be)handeling binnen een familiale context. Dit betekent dat de geweldpleger meestal uit de directe omgeving komt (partner, broer/zus of kinderen). In 30% van alle gevallen gaat het over emotioneel geweld, een soort mis(be)handeling die maar zelden fysiek te bewijzen valt wat het nog moeilijker maakt voor het slachtoffer om hulp te zoeken. Op de 2de plaats zien we slachtoffers die te maken krijgen met fysiek geweld (20%) en op de 3de plaats staat het economische geweld (15%). Het gaat dan meestal om misbruik van middelen, soms zelfs afpersing van de oudere persoon.

Uit deze cijfers blijkt dat er nog steeds nood is aan preventie en sensibilisering, ook van hulpverleners. De stap om zelf hulp te zoeken blijkt vandaag helaas nog altijd erg groot. Misschien wordt deze problematiek nog teveel onderschat en is het tijd om meer inspanningen hieromtrent te leveren.

Info?
Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling
Tel. 1712 l www.1712.be 

Like ons op facebook

 

Sitemap - Vief West-Vlaanderen vzw - info.westvief.be - Site door Faromedia l Privacy