Actueel

Nieuwe kennismakingsfolder LBV
kennismaking folder ledenwerving
Interessant aanbod voor bestuursvrijwilligers: nieuwe kennismakingsfolder van LBV beschikbaar bij uw provinciaal secretariaat.
Bijverdienen na 65 met behoud van pensioen
11 januari werd een nieuwe pensioenregeling goedgekeurd. 65-plussers die minstens 42 jaar gewerkt hebben kunnen vanaf nu onbeperkt bijverdienen zonder in te leveren op hun pensioen. Gepensioneerden die jónger zijn dan 65 of minder dan 42 jaar gewerkt hebben, zullen meer mogen bijverdienen zonder dat hun pensioen wordt geschorst.
LM en LBV gaan voor meer mediageletterdheid bij senioren
Volgens een studie van de Vlaamse regering blijken ouderen minder te participeren in het verenigingsleven. Ook blijken 55-plussers veel minder gebruik te maken van het internet. De Liberale Mutualiteit en LBV willen zoveel mogelijk middelen inzetten om deze cijfers op te krikken.
Commercialisering van de residentiële ouderenzorg?
Ouderenresidenties met zorgvoorziening worden ingericht door OCMW’s, vzw’s en privé-ondernemers. Het ‘groeiend marktaandeel’ van deze laatsten wordt met argusogen gevolgd. Vormen winst en zorg een onmogelijke combinatie? Volgens de beleidswerkgroep van LBV ligt de focus in deze discussie verkeerd.
LBV tevreden nu wijziging euthanasiewet bespreekbaar wordt
Tien jaar nadat de parlementaire meerderheid een wet aannam over euthanasie, lijkt de tijd rijp voor een evaluatie. Het politieke en maatschappelijke debat over een mogelijke herziening van de euthanasiewet is daarmee actueler dan ooit.
LBV wenst u een prettig eindejaar en een gelukkig nieuw begin
De voorzitter, de raad van bestuur en het personeel van LBV wenst u en alle bestuursleden, vrijwilligers, leden en sympathisanten een prettig jaareinde toe en een gelukkig en voorspoedig 2013!
Pompelmoes en medicatie: geen goede combinatie
Dat pompelmoes in combinatie met medicijnen gevaarlijke reacties kan uitlokken is niet nieuw, maar de risico's lijken groter dan eerst gedacht. Tussen 2008 en 2012 is namelijk het aantal reagerende medicijnen gestegen van 17 naar 43 procent.
Wintereditie Courant 2012
Courant winter 2012
De Wintereditie van Courant valt in de brievenbus, met onder meer een artikel over 'Wintersport voor allen', over de LBV afvaardiging in de Federale Ouderenadviesraad en een interview met vrijwilligster Chris Cardijn.
Courant is 30 jaar!
Courant jubileum 2012
Courant viert haar 30-jarig jubileum en dat zal niet ongemerkt voorbijgaan. Speciaal voor deze gelegenheid verschijnt een jubileumeditie.
Ook LBV vergeet dementie niet!
Music for life, dementie
LBV wil graag alle mensen die een badge 'For Life' dragen bedanken voor hun engagement en daarvoor hebben we uw hulp nodig!

naar volledig overzicht

Sitemap - Vief West-Vlaanderen vzw - info.westvief.be - Site door Faromedia l Privacy